Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
VizeNa ovome mjestu možete dobiti informacije o
viznom režimu za građane BiH,
kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.
Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

IZABERITE DRŽAVU
13.2.2012 9:32
Demokratska Republika ISTOČNI TIMOR

Demokratska Republika ISTOČNI TIMOR

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Džakarti, Indonezija.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH:

Obična putna isprava DA
Obična biometrijska putna isprava DA
Službena biometrijska putna isprava DA
Diplomatska biometrijska putna isprava DA

Državljanima Demokratske Republike Istočni Timor prilikom ulaska, izlaska ili prelaska preko teritorija Bosne i Hercegovine nije potrebna viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine u trajanju do 90 (devedeset) dana u bilo kojem periodu od 180 (sto osamdeset) dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir perioda od 180 (sto osamdeset) dana koji prethodi svakom danu boravka. Viza se izdaje u Džakarti, Indonezija.

Sigurnosni uslovi:Ne preporučuje se iz sigurnosnih razloga.

Zbog nestabilne političke situacije preporučuje se oprez i izbjegavanje masovnih okupljanja.

Pojava malarije i dengea. Preduzeti mjere protiv uboda komaraca, konzumirati flaširanu vodu i ne konzumirati svježe voće i povrće.

Vakcine: protiv malarije i svih tropskih infektivnih bolesti.