Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Ministarstvo .. Važniji telefoni u ministarstvu
Važniji telefoni u ministarstvu
3.1.2013 4:46
Važniji telefoni u ministarstvu
Pozivni znak za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo: +387 (0) 33 ____

Ime i prezime Funkcija Telefon
Kabinet ministra
Igor Crnadak ministar
281-101
Kabinet zamjenika ministra

Josip Brkić

zamjenik ministra
281-102
Sekretar ministarstva
Adnan Hadžikapetanović sekretar
281-103
Ured za odnose sa javnošću
-

načelnik ureda, ministar-savjetnik

Ured za odnose sa javnošću

281-104
Ured za reviziju

Amir Čorbo

v. d. glavni inspektor, ministar-savjetnik

Ured za reviziju

281-194
Sektor za bilateralne odnose
Ahmet Halilović pomoćnik ministra
281-106

Davorka Ištuk

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za susjedne zamlje

281-131

Elma Bačvić

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za Zapadnu Evropu

281-135
Sabahka Rađo

šefica odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Centralnu i Istočnu Evropu

281-138

Branimir Mandić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Japan i Okeaniju

281-134

Ljubo Grković

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Aziju i Afriku

281-148
Tanja Milašinović Martinović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ekonomsku diplomaciju

281-142

Sektor za multilateralne odnose
Almir Šahović pomoćnik ministra
281-107

Amira Arifović – Harms

načelnik odjela, ministar-savjetnik

Odjel za mir i sigurnost

281-176

Momir Brajić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za NATO i PfP

281-163

Miloš Vukašinović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za UN i ostale međunarodne organizacije

281-157
Miloš Prica

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za koordinaciju aktivnosti s Vijećem sigurnosti UN-a 281-251

Goran Behmen

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za OSCE, VE i regionalne incijative

281-246

-

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ljudska prava

281-115

Tarik Bukvić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ekonomsku multilateralu i rekonstrukciju

281-166

Emina Merdan

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za Evropsku uniju

281-161
Sektor za međunarodno pravne i konzularne poslove

Frano Planinić

pomoćnik ministra
281-108

Oliver Mičić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za međunarodnopravne poslove

281-175
Fahrudin Došljak

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za statusna pitanja

281-180

Nermin Mešinović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za vizno-pasoške poslove

281-179

Sanja Eminović

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnik

Odsjek za radnopravnu zaštitu

281-189
Sektor za opće poslove
Dragiša Delić pomoćnik ministra
281-109

-

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnik

Odsjek za kadrovske, pravne, prevodilačke poslove

281-204

-

šef odsjeka, ministar- savjetnik

Odsjek za opće poslove

281-206

-

v.d. šefica odsjeka,
ministrica-savjetnik

Odsjek za finansije

281-216
Nermana Hadžijahić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za upravljanje nekretninama

281-155

Stela Šunjić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za informacioni sistem i komunikacije

281-226
Odjeljenje za planiranje i informiranje
Željko Samardžija

načelnik odjeljenja,
ministar-savjetnik

Odjeljenje za planiranje i informiranje

281-110
Haris Hrle

šef odsjeka, ministar-savjetnik

Odsjek za analizu i planiranje

281-145
Branka Mujić

šefica odsjeka, ministar-savjetnik

Odsjek za informiranje

281-240
Odjel za diplomatski protokol

Mirsad Bešić

načelnik odjela, ministar-savjetnik

Odjel za diplomatski protokol

281-111
Dragan Pjević šef odsjeka,
ministar-savjetnik
Odsjek za imunitet i privilegije
281-242
Darko Vidović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ceremonijal

281-311
Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju

Sihana Čekić Čaušević

načelnik odjela, ministar -  savjetnik

Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju

281-231
Ured za posebne diplomatske aktivnosti

-

načelnik ureda,
ambasador

Ured za posebne diplomatske aktivnosti

281-124
Ured za diplomatsku obuku

Mihajlo Sužnjević

načelnik ureda, ministar-savjetnik

Ured za diplomatsku obuku

281-143
 
Telefonska centrala Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
281-100